رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:04:47 PM 1400 / 05 / 11
 


اعضای گروه پزشکی اجتماعی 

 
 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

مجتبی صحت دانشیار مدیر گروه cv
سید علیرضا مروجی دانشیار عضو هیئت علمی cv


 

 

کارشناس گروه:

الهه سادات قناعت

کارشناس روان شناسی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر