رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:51:59 AM 1398 / 08 / 23
 


اعضای گروه پزشکی اجتماعی 


 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

مجتبی     صحت دانشیار مدیر گروه cv
سید علیرضامروجی دانشیار عضو هیئت علمی cv


 

 

کارشناس گروه:

وجیهه روحی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر