رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:27:52 AM 1399 / 10 / 28
 

 
تعداد واحدهای دروس معارف اسلامی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 • دروس الزامی برای مقطع کارشناسی در مجموعه گرایش های پنج گانه 14 واحد از 32 واحد پیشنهادی است .
 • دانشجویان کاردانی فقط 4 واحد از 16 واحد پیشنهادی را انتخاب خواهند نمود .
 • دانشجویانی کاردانی از 8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام 2 واحد و از 8 واحد گرایش اخلاق اسلامی 2 واحد را بر می گزینند
 • دانشجویان به شرح ذیل دروس را انتخاب می نمایند از8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام ، 4 واحد 

   

 • از 8 واحد در گرایش اخلاق اسلامی ، 2 واحد
 • از 6 واحد در گرایش انقلاب اسلامی ، 2 واحد
 • از 4 واحد در گرایش تاریخ اسلام، 2 واحد
 • از 4 واحد در گرایشهای آشنایی با منابع اسلام ، 2 واحد
 • از 2 واحد تاریخ و تمدن اسلامی 2 واحد


   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر