رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:42:37 AM 1399 / 10 / 28
 

                                                      
                                                              
                                                            گروه معارف اسلامی


                                                              عناوین دروس و گرایشها

                       گرایش اندیشه اسلامی تعداد 4واحد

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
 

گرایش اخلاق اسلامی تعداد 2 واحد

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی

(اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم

آیین زندگی (اخلاق کاربردی

عرفان عملی


گرایش انقلاب اسلامی تعداد 2 واحد

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)


گرایش تاریخ تعداد 2 واحد

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت


گرایش تاریخ و تمدن اسلام و ایران تعداد 2 واحد

فرهنگ و تاریخ تمدن اسلام و ایران


گرایش آشنایی با منابع اسلامی تعداد 2 واحد

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر