رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:44:22 PM 1399 / 11 / 09
 

 


 مطابق بند الف مصوبه 249 مورخه 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر معاون آموزشی انجام وظیفه خواهد کرد . ولی بر اساس نامه شماره 16/242904 مورخه 10/7/86 معاون اموزشی وزارت بهداشت ومصوبه چهاردهمین جلسه کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت و درمان مورخه 14/6/86 مقرر گردیده است جایگاه گروه معارف اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی در دانشکده پزشکی قرار گیرد.
 

ارتباط گروه معارف اسلامی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مطابق مصوبه 347 مورخه 73/12/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گزینش علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی ، ارزشیابی عملکرد و نظارت بر کیفیت ارائه دروس و تأیید مدیر پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی، از سوی نهاد (معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی ) به صورت متمرکز انجام می پذیرد

 

گروه معارف اسلامی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه :
 

گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه های آموزشی و زیرمجموعه دانشکده پزشکی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی درمقاطع مختلف می باشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی ، مشاوره و فعالیت های فوق درامر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه در زمینه آموزشی پژوهشی از طریق برگزاری دوره های کسب مهارت های تحقیق ، تدریس و ارزشیابی و با استفاده از منابع و فن آوری نوین لازم را برای بهتر رسیدن به اهداف فراهم نماید. 
 


 مشخصات گروه :

سال تشکیل گروه : 1374

مدیرگروه : آقای حبیب اله یوسفی

آدرس پستی  :  کاشان : بلوار قطب راوندی – دانشکده پزشکی –  طبقه اول - گروه  معارف اسلامی

کد پستی : 88141- 87159    

تلفن دفتر گروه : 26-55540021 –031 داخلی 483
 

 معرفی اعضائ گروه :
 

                ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیل

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

حبیب اله یوسفی

فوق لیسانس فلسفه و الهیات

مربی

رسمی

 

مدیر گروه 

 

2

سید عظیم عابدینی

دکترای معارف اسلامی

استادیار

 

پیمانی

 

-

  

کارشناس گروه :

  

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

حسین نسائی

کارشناسی روان شناسیشرکتی

 

  

فراگیران :
 
 دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه

                                                                                          تاریخ آخرین ویرایش:2/11/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر