EN |
    ورود
   8:22:01 AM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1399 / 03 / 09
 

             گروه علوم تشریح
   

    
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشجویان دوره کارشناسی ارشد 

 

          

ردیف

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ شروع به تحصیل

1  فرشته غفاری
 
  1391
2 زینب وحیدی نیا
 
  1391
3 سارا نعمتی پور
 
  1391
4 الهه طالبی
 
  1391
5 مجید امیری مطلق
 
  1391

6

فرشته جوکار

دکتر طاهریان

1390

7

الهام مهدوی کرمانی

دکتر اعظمی- دکتر نادریان

1390

8

زینب مریمی

دکتر طاهریان

1390

9

مهران کمانی

دکتر نیکزاد- دکتر اطلسی 

1390

10

سیف اله کاکاوند

دکتر حسنی 

1390

11

مهدیه فلاح

دکتر مازوچی 

1390

12

نسیم علی پور

دکتر اعظمی- دکتر اطلسی 

1390

13

ابوطالب تمتاجی

دکتر نادریان- دکتر اعظمی 

1390

14

میثم حسنی مقدم

دکتر اطلسی- دکتر نیکزاد 

1390

15

ندا اسکندری

دکتر نیکزاد- دکتر اطلسی 

1390

16

فاطمه شابه پور

دکتر حسنی 

1389

17

فروزان محمدی

دکتر نیکزاد 

1389

18

سمیه آقایی

دکتر نیکزاد 

1389