رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:52:47 AM 1398 / 12 / 08
 اعضای بخش خون و انکولوژی گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

 

          دکتر هانیا ذکایی           

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر