رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:58:52 PM 1397 / 03 / 06
 اعضای بخش خون و انکولوژی گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

  دکتر مسعودفخاریان کاشانی
فوق تخصص خون و انکولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv 


 دکتر مجید احسانی
فوق تخصص خون و انکولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv 

 

  دکتر مهران شریفی   
فوق تخصص خون و انکولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر