رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:36:04 PM 1399 / 05 / 23
 اعضای بخش خون و انکولوژی گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

 

          دکتر هانیا ذکایی           

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر