رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:36:41 PM 1398 / 03 / 28
 اعضای بخش خون و انکولوژی گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

 

          دکتر هانیا ذکایی           

         دکتر شهاب سهراب خانی        

      دکتر محمود دهقانی      

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر