رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:55:31 PM 1398 / 08 / 23
 

                            
                        
                              اعضای بخش غدد گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

     
      

    


دکتر ماشاء اله طباطبایی

رتبه علمی: استادیار

  cv

 

دکتر مجید مظفری

رتبه علمی: استادیار

cv 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر