رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:13:26 PM 1397 / 03 / 05
 

                            
                        
                              اعضای بخش غدد گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  • مدیر گروه : دکتر کمال اصالت منش

     
      

    
  
  دکتر جعفرشادی
 فوق تخصص غدد بالغین
 رتبه علمی: استادیار

cv

  

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر