رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:04:37 PM 1398 / 04 / 06
 

                           
                        اعضای گروه داخلی - گوارش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  •  مدیر گروه : دکتر  کمال اصالت منش

 

دکتر محمدرضا قنبری

فوق تخصص گوارش

CV

دکتر سینا سلیمیان

فوق تخصص گوارش

CV


 دکتر محسن رضوی زاده
فوق تخصص گوارش
رتبه علمی: دانشیار

cv

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر