رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:27:48 PM 1399 / 09 / 11
 

                           
                        اعضای گروه داخلی - گوارش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  •  مدیر گروه : دکتر  کمال اصالت منش

 

دکتر محمدرضا قنبری

فوق تخصص گوارش

CV

دکتر سینا سلیمیان

فوق تخصص گوارش

CV


 دکتر محسن رضوی زاده
فوق تخصص گوارش
رتبه علمی: دانشیار

cv

  
دکتر عباس ارج
فوق تخصص گوارش 
رتبه علمی:دانشیار

cv
   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر