رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:02:25 AM 1398 / 04 / 04
 


گروه  پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه :

گروه پزشکی اجتماعی یکی از گروه های دانشکده پزشکی می باشد که در ارتقاء تحقق سیاست های آموزشی دانشگاه اقدام به آموزش دروس بهداشتی دانشجویان پزشکی می نماید . همچنین آموزش علمی دانشجویان پزشکی در قالب دوره های کارآموزی وکارورزی در راستای تربیت پزشکان آگاه به مسائل مدیریت بهداشتی و نظام سلامتی از برنامه های این گروه آموزشی است تا براساس آن این افراد قادر باشند با اعتماد به نفس بالا و دید جامعه نگر مدیریت ارائه خدمات بهداشتی کشور را در راستای اجرای مراقبت های عملی بهداشتی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامتی به عهده گیرند این گروه آموزش های لازم را توسط اعضاء هیات علمی متخصص پزشکی اجتماعی ، متخصصین طب کار و P.H.Dبهداشت حرفه ای و کارشناسان مربوطه انجام می دهد . همچنین از طریق برگزاری جلسات ، بازآموزی ، کنفرا نس و سمینار به آموزش پزشکان عمومی و کارشناسان می پردازد این گروه مصصم است بر اساس نتایج پژوهش های کاربردی و با استفاده از منابع علمی و معتبر به طور مستمر نیازهای گروه را شناسائی و اولویت بندی نماید و بر اساس آن و نیازهای موجود کشور و بر اساس شرایط زمانی و مکانی اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را هر پنج سال بازبینی و ارتقاء دهد.

            مشخصات گروه :

سال تشکیل گروه :1367

مدیرگروه : دکتر مجتبی صحت

آدرس پستی  :  کاشان - بلوار قطب راوندی – دانشکده پزشکی - طبقه اول -  گروه  پزشکی اجتماعی

کدپستی :88141 - 87159

تلفن دفتر گروه : 55621211- 031  

 معرفی اعضاء گروه  :

 

ردیف


نام و نام خانوادگی
 

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

 

سید علیرضا مروجی

 

متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری

دانشیار

رسمی آزمایشی

معاون بهداشتی دانشگاه

2

 

مجتبی  صحت

 

PHDاپیدمیولوژی

استادیار

هیئت علمی تعهدات

مدیر گروه

 

 
         کارشناس گروه :

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی


 وجیهه روحی


کارشناس بهداشت عمومی


قراردادی

  

 فراگیران گروه  :
 

دانشجویان پزشکی ، دستیاران پزشکی, دانشجویان کارشناسی ارشد 


                                                                                                                                                    تاریخ بروز رسانی2/11/95

  
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر