رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:42:58 PM 1397 / 04 / 30
 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم  97-96

ایام هفته

تاریخ

ورودی   مهر95

ساعت

مکان

شنبه

26/3/97

 

 

تالاررازی وسینا

یکشنبه

27/3/97

 

 

دوشنبه

28/3/97

فیزیولوژی 3

12

سه شنبه

29/3/97

انقلاب اسلامی

8

چهارشنبه

30/3/97

ترمیونولوزی 2

12

پنج شنبه

31/3/97

 

 

جمعه

1/4/97

 

 

شنبه

2/4/97

تغذیه

10

یکشنبه

3/4/97

 

 

دوشنبه

4/4/97

آناتومی اعصاب

10

سه شنبه

5/4/94

فرهنگ تمدن

10

چهار شنبه

6/4/97

 

 

پنج شنبه

7/4/97

زبا ن تخصصی 2

10

جمعه

8/4/97

 

 

شنبه

9/4/97

 

 

یکشنبه

10/4/97

ایمنولوژی

10

دوشنبه

11/4/97

 

 

سه شنبه

12/4/96

بهداشت خانواده

10

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم  97-96

ایام هفته

تاریخ

ورودی مهر96

ساعت

مکان

شنبه

26/3/97

 

 

تالار رازی وسینا

یکشنبه

27/3/97

 

 

دوشنبه

28/3/97

بیوشیمی  متابولیسم

10

سه شنبه

29/3/97

اندیشه یک

10

چهارشنبه

30/3/97

 

 

پنج شنبه

31/3/97

روان شناسی

10

جمعه

1/4/97

 

 

شنبه

2/4/97

 

 

یکشنبه

3/4/97

زبان تخصصی 1

10

دوشنبه

4/4/97

 

 

سه شنبه

5/4/94

فیزیولوزی سلول

8

چهار شنبه

6/4/97

اخلاق اسلامی

10

پنج شنبه

7/4/97

 

 

جمعه

8/4/97

 

 

شنبه

9/4/97

آناتومی عضلانی

10

یکشنبه

10/4/97

 

 

دوشنبه

11/4/97

اپیدمیولوژی

10

سه شنبه

12/4/96

 

 

 

 

برنامه امتحانات میان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم  97-96

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر