رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:25:57 PM 1399 / 04 / 20
 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم  98-97

ترم 2

ایام هفته

تاریخ

ورودی مهر97

ساعت

 

شنبه

25/3/98

بیوشیمی متابولیسم

*10

 

یکشنبه

26/3/98

 

 

 

دوشنبه

27/3/98

اخلاق اسلامی

10

 

سه شنبه

28/3/98

اندیشه اسلامی 2

10

 

چهارشنبه

29/3/98

روانشناسی

12

 

پنج شنبه

30/3/98

 

 

 

جمعه

31/3/98

 

 

 

شنبه

1/4/98

علوم تشریحی سرو گردن

12

 

یکشنبه

2/4/98

 

 

 

دوشنبه

3/4/98

فیزیولوژی سلول

12

 

سه شنبه

4/4/98

 

 

 

چهار شنبه

5/4/98

زبان تخصصی 1

12

 

پنج شنبه

6/4/98

 

 

 

جمعه

7/4/98

 

 

 

شنبه

8/4/98

 

 

 

یکشنبه

9/4/98

فیزیک پزشکی

10

 

دوشنبه

10/4/98

 

 

 

سه شنبه

11/4/97

اپیدمیولوژی

10

 

چهار شنبه

12/4/98

 

 

 

 

آزمون پایان ترم ترمینولوژی1                          یکشنبه     12/3/98                          ساعت:    10

 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه

نیمسال دوم  98-97

ترم 4

ایام هفته

تاریخ

ورودی   مهر96

ساعت

شنبه

25/3/98

فیزیولوژی کلیه

12

یکشنبه

26/3/98

 

 

دوشنبه

27/3/98

ژنتیک

12

سه شنبه

28/3/98

 

 

چهارشنبه

29/3/98

علوم تشریح اداری تناسلی

10

پنج شنبه

30/3/98

 

 

جمعه

31/3/98

 

 

شنبه

1/4/98

بیوشیمی هورمون و کلیه

10

یکشنبه

2/4/98

تاریخ اسلام

10

دوشنبه

3/4/98

دانش خانواده

10

سه شنبه

4/4/98

 

 

چهار شنبه

5/4/98

ویروس

10

پنج شنبه

6/4/98

 

 

جمعه

7/4/98

 

 

شنبه

8/4/98

 

 

یکشنبه

9/4/98

ایمنولوژی

12

دوشنبه

10/4/98

 

 

سه شنبه

11/4/98

 

 

چهار شنبه

12/4/98

انگل شاسی

10

 

 

آزمون پایان ترم علوم تشریح غدد درون ریز             چهار شنبه                  15/12/97                                 ساعت :    10

آزمون پایان ترم فیزیو لوژی غدد تولید مثل                دوشنبه                      2/2/98                                     ساعت : 30/8

آزمون پایان ترم قارچ شناسی                                      سه شنبه                   31/2/98                                    ساعت : 30/8

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر