رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:49:01 PM 1396 / 09 / 24
 


 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال اول 97-96 (ترم یک)

ایام هفته

تاریخ

ورودی مهر96

ساعت

مکان

شنبه

23/10/96

مقدمات علوم تشریحی

30/10

تالار رازی  وسینا

یکشنبه

24/10/96

 

 

دوشنبه

25/10/96

زبان پیش دانشگاهی

30/12

سه شنبه

26/10/96

اندیشه یک

10

چهارشنبه

27/10/96

 

 

پنج شنبه

28/10/96

اصول خدمات

10

جمعه

29/10/96

 

 

شنبه

30/10/96

 

 

یکشنبه

1/11/96

بیوشیمی مولکول

10

دوشنبه

2/11/96

 

 

سه شنبه

3/11/96

 

 

چهار شنبه

4/11/96

فیزیک پزشکی

10

پنج شنبه

5/11/96

 

 

جمعه

6/11/96

 

 

شنبه

7/11/96

زبان عمومی

10

یکشنبه

8/11/96

فارسی

30/12

دوشنبه

9/11/96

کامپیوتر

10

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال اول 97-96 (ترم 3)

ایام هفته

تاریخ

ورودی   مهر95

ساعت

مکان

شنبه

23/10/96

فیزیولوژی 2

30/12

تالار رازی وسینا

یکشنبه

24/10/96

تاریخ اسلام

10

دوشنبه

25/10/96

آشنایی بامنابع

10

سه شنبه

26/10/96

 

 

چهارشنبه

27/10/96

زبان تخصصی 1

30/8

پنج شنبه

28/10/96

ترمینولوژی 1

30/12

جمعه

29/10/96

 

 

شنبه

30/10/96

جنین شناسی

30/8

یکشنبه

1/11/96

 

 

دوشنبه

2/11/96

 

 

سه شنبه

3/11/96

بیوشیمی 3

10

چهار شنبه

4/11/96

 

 

پنج شنبه

5/11/96

آناتومی سروگردن

10

جمعه

6/11/96

 

 

شنبه

7/11/96

اپیدمیولوژی

30/8

یکشنبه

8/11/96

 

 

دوشنبه

9/11/96

ژنتیک

30/8

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال اول 97-96 (ترم 5)

ایام هفته

تاریخ

ورودی   مهر94

ساعت

مکان

شنبه

23/10/96

انگل شناسی

30/8

تالار رازی وسینا

یکشنبه

24/10/96

 

 

دوشنبه

25/10/96

 

 

سه شنبه

26/10/96

 

 

چهارشنبه

27/10/96

پاتولوژی

10

پنج شنبه

28/10/96

 

 

جمعه

29/10/96

 

 

شنبه

30/10/96

فیزیولوژی 4

10

یکشنبه

1/11/96

 

 

دوشنبه

2/11/96

ویروس شناسی

10

سه شنبه

3/11/96

 

 

چهار شنبه

4/11/96

آناتومی مقطعی

30/8

پنج شنبه

5/11/96

 

 

جمعه

6/11/96

 

 

شنبه

7/11/96

 

 

یکشنبه

8/11/96

باکتری شناسی

10

دوشنبه

9/11/96

 

 

 

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر