رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:17:35 PM 1398 / 05 / 29
 


 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


 

                               

              اعضای شورای  پژوهشی مرکزی دانشکده پزشکی

  


دکتر احمد خورشیدی


معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی
 

آقای محسن اربابی


مدیر گروه آموزشی انگل شناسی
 

دکتر عباس تقوی اردکانی


سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر مجتبی صحت


مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
 

دکتر بتول زمانی


عضو هیات علمی گروه آموزشی  داخلی
 

دکتر ابوالفضل ارجمند


عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژی وفارماکولوژی
 

دکتر  منصوره صمیمی


مدیر گروه آموزشی زنان وزایمان
 

دکتر رضا دانشور


عضو هیات علمی گروه آموزشی مغزو اعصاب

دکتر علیرضا مروجی 


عضو هیات علمی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
 

دکتر محمد رضا شریف


مدیرگروه آموزشی اطفال

دکتر بتول زمانی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
 
دکتر محمد علی اطلسی
مدیر گروه علوم تشریح

 
  
 

 

اعضای شورای علوم پایه

 

دکترمحمد علی اطلسی

مدیر گروه علوم تشریح و دبیر شورا

دکتر اژدر حیدری

مدیر گروه فیزیولوژی

دکتررضوان منیری

مدیر گروه میکروبشناسی

دکتر سیما راستی

عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی

دکترحمیدرضا بنفشه

مدیر گروه مطالعات اعتیاد

دکترعبداله امیدی

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکترمهدی نورالدینی

مدیر گروه علوم سلولی کاربردی

دکتر محسن اربابی

مدیر گروه انگل شناسی

دکتراحمد خورشیدی

معاون اموزشی علوم پایه دانشکده

دکترفرشته بهمنی

مدیر گروه بیوشیمی

 


تاریخ بروز رسانی:28/10/95
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر