رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:56:54 PM 1397 / 04 / 30
 کد دروس دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  

       لیست و شماره دروس  ارائه شده مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی  مهر96

       لیست و شماره دروس  ارائه شده مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی  مهر 95

 

 

 

     

 

     
تاریخ آخرین ویرایش: 9/11/96

 


           

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر