رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:25:31 PM 1398 / 07 / 23
 کد دروس دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  

 

کد دروس ترم دوم دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم 98-97، ورودی مهر 97

کد دروس ترم چهارم دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم 98-97، ورودی مهر 96

 

 

     

 

     
تاریخ آخرین ویرایش: 16/10/97

 


           

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر