رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:52:47 AM 1396 / 09 / 27
 کد دروس دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  

       لیست و شماره دروس  ارائه شده مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی  مهر94

       لیست و شماره دروس  ارائه شده مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی  مهر95

       لیست و شماره دروس  ارائه شده مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی  مهر96

 

 

     

 

     
تاریخ آخرین ویرایش: 8/6/96

 


           

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر