رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:38:40 AM 1395 / 12 / 07
 کد دروس دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  

         کد دروس دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 

         کد دروس دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر94 

     
تاریخ آخرین ویرایش: 2/11/95

 


           

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر