رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:59:54 PM 1397 / 04 / 30
 

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسا ل دوم 97-96

 

ترم 2

ورودی مهر 96     تالار رازی

 

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

 
شنبه

آناتومی اسکلتی عضلانی

10-9

 

آناتومی اسکلتی عضلانی عملی

آناتومی اسکلتی عضلانی عملی

یکشنبه

اخلاق اسلامی - گروه 1

زبان اختصاصی 1- گروه1

اخلاق اسلامی -گروه2

 

 
 

 

ترمینولوژِِی 1  گروه 2

دوشنبه

فیزیولوژی سلول

بیوشیمی متابولیسم

 

 

 

 

 

سه شنبه

اندیشه اسلامی 2 -گروه 1

روان شناسی

 

 

 
 

اندیشه اسلامی 2 - گروه 2

چهارشنبه

اپیدمیولوژی

زبان اختصاصی 1- گروه 2

 

 

 

 

ترمینولوژِِی 1 گروه 1

 

 

 

 
 

دانشجویان گرامی :

  • کلاس تربیت بدنی یک  در سالن تربت بدنی  برگزار خواهدشد.
  • جهت انتخاب واحد تربیت بدنی(1) باید به برنامه تربیت بدنی مراجعه درس مذکور را با کد گروه آن انتخاب کنید.
  • برنامه وزمان برگزاری درس آداب پزشکی (1) متعاقبا ازطریق سایت اعلام خواهد شد.

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه نیمسا ل دوم 97-96

ترم 4

ورودی مهر 95    تالار  سینا

ایام هفته

10-8

12-10

5/12-2

4-2

6-4

شنبه

ایمونولوژی عملی

 

تغذیه

 

فیزیولوژی 3

انقلاب  اسلامی

یکشنبه

فیزیولوژی عملی

فیزیولوژی عملی

 

تاریخ و فرهنگ گروه1

تاریخ و فرهنگ گروه2

ایمونولوژی عملی

 

ایمونولوژی عملی

 

 

انقلاب  اسلامی

ایمونولوژی عملی

 

دوشنبه

فیزیولوژی 3

زبان تخصصی( 2)

13-10

فیزیولوژی عملی

بهداشت خانواده

ایمونولوژی عملی

 

سه شنبه

آناتومی اعصاب

زبان تخصصی( 2)

13-10

 

ترمینولوژی 2

3-1

 

چهارشنبه

ایمونولوژی

ایمونولوژی

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس های تربیت بدنی (ترم 1)   بهمن ماه  سال تحصیلی 97-96

روز/ ساعت

10-8

12-10

14-12

30/15-14

شنبه

تربیت 1 خواهران آمادگی جسمانی

 گروه یک

تربیت 1 خواهران آمادگی  جسمانی

گروه دوم

 

تربیت 2 خواهران (شنا)

 گروه سوم

تربیت 2 خواهران (بدمینتون )

گروه چهارم

تربیت  1 برادران آمادگی جسمانی

  گروه پنجم   

یکشنبه

تربیت 1 خواهران- آمادگی جسمانی

-گروه    ششم  

تربیت 1  برادران- آمادگی جسمانی  

گروه    هفتم

تربیت 2 برادران (شنا)

گروه  هشتم-   

تربیت 2 برادران (والیبال)

گروه  دهم

تربیت 1 خواهران - آمادگی جسمانی 

گروه  نهم  

دوشنبه

 

 

تربیت 2 خواهران (شنا)

گروه  یازدهم

تربیت 1 برادران  آمادگی جسمانی  

گروه  سیزدهم

 

تربیت 2 برادران - فوتسال 

 گروه   دوازدهم    

سه شنبه

تربیت 1 خواهران  - آمادگی جسمانی

گروه  جهاردهم-

 

تربیت 1 خواهران- آمادگی جسمانی  

گروه  پانزدهم

تربیت 2 برادران فوتسال-برادران

گروه  شانزدهم

 

تربیت 2- دختران-  والیبال

گروه   هفدهم 

گروه 24  شنا برادران

چهارشنبه

تربیت 1 خواهران

گروه  هیجدهم   

 

تربیت 2 خواهران-  والیبال

گروه  نوزدهم  

 

تربیت 1 برادران- آمادگی جسمانی -

گروه  بیستم  

 

   

پنجشبنه

تربیت 1 خواهران آمادگی جسمانی

گروه   بیست و  یکم

 

تربیت 2 خواهران والیبال

گروه   بیست و   دوم  

 

 

 

تعداد دانشجو در هر کلاس  20 نفر می باشد و برای شرکت در کلاس لباس ورزشی الزامی است.   نام مدرسین پس از ثبت نام و تشکیل کلاسها  اعلام می شود. حد نصاب تشکیل کلاس 10 نفر است

تغداد 14 کلاس برای خواهران (  8 کلاس تربیت 1 و 6 کلاس تربیت 2   ) و  تعداد  9 کلاس(  تربیت 1 و 4 کلاس  و تربیت 2  تعداد 4 کلاس  )  برای برادران پیش بینی شده است.*

*** هیچگونه جابجائی کلاسها و یا دانشجو مجاز نمی باشد****

 

9/11/96تاریخ آخرین ویرایش

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر