رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:51:36 AM 1396 / 09 / 27
 

 

برنامه هفتگی مقطع علوم پایه در نیمسال اول 96/97

          
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پزشکی مقطع علوم پایه  ورودی مهر96

 

ترم یک

مکان

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

تالار رازی

شنبه

مقدمات علوم تشریحی عملی

زبان عمومی (گروه 1)

بیوشیمی عملی

 

 

بیوشیمی عملی

زبان عمومی(گروه 2)

یکشنبه

مقدمات علوم تشریحی

فارسی

13-10

 

زبان عمومی(گروه 1)

 

زبان عمومی(گروه 2)

دوشنبه

فیزیک پزشکی

اصول خدمات

تئوری کامپیوتر

کامپیوتر

                             کامپیوتر   

سه شنبه

بیوشیمی مولکول وسلول

اندیشه اسلامی 1(گروه 1)

بیوشیمی عملی

کامپیوتر

کامپیوتر

اندیشه اسلامی 1(گروه 2)

چهارشنبه

مقدمات علوم تشریحی

زبان پیش (گروه 1)

مقدمات علوم تشریحی عملی

 

 

 

زبان پیش (گروه2)

بیوشیمی عملی

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پزشکی مقطع علوم پایه ورودی مهر 95  

ترم 3

مکان

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

تالارسینا

شنبه

ژنتیک

 

زبان اختصاصی

113-10گروه 1

 

یکشنبه

بیوشیمی3

زبان اختصاصی 1

13-10گروه 2

تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

ترمینولوژی 1*گروه 1

دوشنبه

جنین شناسی

 

آشنایی با منابع

آشنایی با منابع

سه شنبه

سروگردن  تئوری

فیزیولوژ ی2

سروگردن  عملی

سروگردن  عملی

چهارشنبه

ترمینولوژی 1* گروه 2

اپیدمیولوژی

 

 

 
 
 
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پزشکی مقطع علوم پایه ورودی مهر 94

ترم 5

مکان

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

تالار تریتا

شنبه

پاتولوژی عمومی تئوری

باکتری شناسی

انگل عملی

یکشنبه

پاتولوژی عمومی تئوری

فیزیولوژی 4

میکروب عملی

دوشنبه

انگل عملی

انگل شناسی تئوری

پاتولوژی عملی

سه شنبه

انگل شناسی تئوری

باکتری شناسی

میکروب عملی

چهارشنبه

آناتومی مقطعی

ویروس شناسی

 

 
 

  


8/6/96تاریخ آخرین ویرایش

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر