رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:40:08 AM 1396 / 05 / 30
 

 

برنامه هفتگی مقطع علوم پایه در نیمسال دوم 96/95

          
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


  

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پزشکی مقطع علوم پایه ورودی مهر 95  

تالار رازی

 
 

ترم2

 

ورودی مهر95

 

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

 

شنبه

زبان انگلیسی پزشکی2 گروه 1

گروه 1 تالار رازی

بافت شناسی عملی-گروه 1

بافت شناسی عملی گروه 2

اخلاق اسلامی

گروه برادران

 

زبان انگلیسی پزشکی2 گروه 2

کلاس 4

بیوشیمی عملی گروه 1

بیوشیمی عملی-گروه3

 

یکشنبه

اخلاق اسلامی

تالار رازی- گروه خواهران

آناتومی تنه تئوری

آناتومی تنه عملی1-دختر

15/13-14

آناتومی تنه عملی2-پسر

14تا45/14

 

آناتومی تنه عملی   3  -دختر

45/14تا   30/15

 

بافت عملی گروه 3

 

آناتومی تنه عملی4 پسر

30/15 تا 15/16

آناتومی تنه عملی5 دختر

15/16 تا  17

آناتومی تنه عملی6- پسر

17تا 45/17

 

دوشنبه

بافت شناسی اختصاصی تئوری

بیوشیمی 2

 

بیوشیمی عملی-گروه3

 

 

سه شنبه

اندیشه اسلامی 2

گروه خواهران

فیزیولوژی 1

 

زبان انگلیسی پزشکی2= گروه 1 تالار رازی

اندیشه اسلامی 2

گروه برادران

 

زبان انگلیسی پزشکی2= گروه 2

کلاس 4

 

چهارشنبه

آناتومی تنه تئوری

 

روان شناسی

 

 
 
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پزشکی مقطع علوم پایه ورودی مهر 94

تالار سینا

ترم 4

ورودی مهر94

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

ایمونولوژی عملی

دانشکده پیراپزشکی

تغذیه

فیزیولوژی عملی (گروه1  )

انقلاب  اسلامی تالار سینا

یکشنبه

فیزیولوژی عملی=گروه2

فیزیولوژی عملی= گروه3

تاریخ و فرهنگ -تالاررازی

انقلاب  اسلامی تالار سینا

تاریخ و فرهنگ  تالار سینا

ایمونولوژی عملی

ایمونولوژی عملی

 

ایمونولوژی عملی

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی 3

زبان تخصصی( 2)

13-10

بهداشت خانواده

ایمونولوژی عملی

سه شنبه

آناتومی اعصاب

زبان تخصصی( 2)

13-10

ترمینولوژی 2

3-1

 

 

چهارشنبه

ایمونولوژی تئوری

ایمونولوژی تئوری

 

 

 

  


2/11/95 تاریخ آخرین ویرایش

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر