رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:34:37 AM 1397 / 07 / 03
 

          

          اطلاعیه های اموزشی


          دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

راهنمای انتخاب واحد اینترنتی
 

قابل توجه دانشجویان پزشکی عمومی،تخصصی و کارشناسی ارشد
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر