رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:48:01 PM 1400 / 10 / 27
 قابل توجه دانشجویان پزشکی و علوم تغذیهضمن آرزوی توفیق در کلیه امور برای شما دانشجویان گرامی بدینوسیله توجه شما را به مواد مشروحه ذیل در طول برگزاری امتحان پایان ترم جلب می نماید:

 

   حضور دانشجو 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه آزمون الزامی می باشد .لذا عدم حضور به موقع غیبت محسوب خواهد شد.

   همراه داشتن کارت دانشجویی برای ورود به جلسه الزامی می باشد.

   همراه داشتن وسایلی مانند کیف وجزوه کتاب و تلفن همراه در جلسه آزمون ممنوع و تقلب محسوب خواهد شد.

   هر دانشجو ملزم می باشد از صندلی شماره دار مربوط به خود استفاده می نماید .لذا تخلف در امر فوق تقلب محسوب میگردد و نمره دانشجو از درس مربوطه صفر خواهد شد.

   در صورت جا افتادن اسم دانشجو از لیست اسامی و شماره صندلی مورد را به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

   با توجه به تنظیم سوالات به صورت تستی و تشریحی همراه داشتن خودکارو مداد نرم و پاکن و مداد تراش الزامی می باشد.

 

شرایط شرکت در آزمونها

دستور العمل امتحانات

راهنمای تکمیل پاسخنامه

منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی

منابع آزمون پیش کارورزی

شیوه نامه حفاظت از آزمون ها

شیوه نامه ارزیابی دانشجویان پزشکی

نظام جامع ارزیابی دانشجویان پزشکی

فرآیند اعتراض به آزمون ها

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر