رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:36:43 PM 1400 / 01 / 29
 
تقویم دانشگاهی
 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
 
نیمسال اول سال تحصیلی97/96

 

 •     ثبت نام و انتخاب واحد : 6/18/ 96 لغایت 96/6/24
 •     شروع کلاسها  :  96/6/25 
 •     حذف و اضافه  : 11لغایت12/7/12 
 •     حذف اضطراری  :   13لغایت96/9/14
 •     پایان کلاسها  :  96/10/21 
 •     امتحانات پایان ترم  :  96/10/23 لغایت 96/11/5

                                               
                                                               نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

 •    ثبت نام و انتخاب واحد  :  96/11/10 لغایت  96/11/13
 •    شروع کلاسها  : 96/11/14
 •    حذف و اضافه  :  29 لغایت 96/11/30
 •    حذف اضطراری : 18لغایت 97/2/19
 •    پایان کلاسها :97/3/24
 •    امتحانات پایان ترم : 97/3/26 لغایت 97/4/7
   

 • مهلت دریافت فرم در خواست میهمانی به سایر دانشگاهها: 
   
 • ترم بهمن :  20  لغایت 30  آذر ماه 
 •  ترم مهر :  1 لغایت 10 خرداد ماه
   

 بدیهی است آموزش پزشکی جوابگوی در خواست های خارج از موعد مقرر نخواهد بود.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر