رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:39:59 AM 1396 / 05 / 30
 

تقویم دانشگاهی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 نیمسال اول سال تحصیلی96/95

 

 •     ثبت نام و انتخاب واحد : 20/6/ 95لغایت25/6/95
   
 •     شروع کلاسها  :  27/6/95
   
 •     حذف و اضافه  : 12لغایت13/7/95 
   
 •     حذف اضطراری  :   15لغایت16/9/95
   
 •     پایان کلاسها  :  15/10/95
   
 •     امتحانات پایان ترم  :  22/10/95الغایت9/11/95

                                               
                                                                   نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

 

 •    ثبت نام و انتخاب واحد  :  10/11/95لغایت  14/11/95
   
 •    شروع کلاسها  : 16/11/95
   
 •    حذف و اضافه  :  2لغایت 3/12/95
   
 •    حذف اضطراری : 18لغایت19 /2/96
   
 •    پایان کلاسها :21/3/96
   
 •    امتحانات پایان ترم : 28/3/96لغایت17/4/96

   

 • مهلت دریافت فرم در خواست میهمانی به سایر دانشگاهها: 
   
 • ترم بهمن :  20  لغایت 30  آذر ماه 
 •  ترم مهر :  1 لغایت 10 خرداد ماه
   

 بدیهی است آموزش پزشکی جوابگوی در خواست های خارج از موعد مقرر نخواهد بود.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر