رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:11:31 AM 1399 / 04 / 15
 

 

معـرفی گـــــروه

مشخصات گروه:

 • سال تاسیس:1365
 • نام گروه:عفونی
 • —مدیر گروه:دکتر حسن افضلی
 • —معاون گروه:دکتر علیرضا شریف
 • —رئیس بخش:دکتر حسن افضلی

اعضاء گروه:

 • دکتر رضا رزاقی
 • دکتر حسن افضلی
 • دکتر علیرضا شریف
 • دکتر منصوره مومن هروی
 • دکتر زهرا سلیمانی
 • دکتر مائده نجفی زاده

 آدرس وتلفن گروه:کاشان-بلوار قطب راوندی- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 8715973447 طبقه چهارم.بخش عفونی-تلفن-55540026-031

 

تاریخچه گروه بخش عفونی

 

در سال 1365 به همت آقای دکتر محمود خانبانپور اولین پزشک متخصص عفونب کاشان راه اندازی شد محل اولیه آن در محل فعلی اورژانس شهر بود درابتدا اینترنهایی که  اهل کااشن بوده از دانشگاههای دیگر مهمان این دانشگاه میشدند دربخش حضور داشتند .پس از مدتی آقای دکتر احمد خلیفه سلطانی برای گذارندن تعهدات خویش به این بخش آمدند.با انتقال بخش به بیمارستان شهید بهشتی  واضافه شدن آقای دکتر افضلی در سال وآقای دکتر علیرضا شریف در سال    گروه عفونی با مدیریت آقای دکتر خلیفه سلطانی شکل گرفت .بتدریج با ورود دانشجویان پزشکی وسپس اینترنها برنامه های آموزشی گروه شکل منسجم به خود گرفت بطوریکه گروه جزو محبوبترین گروه ها درنزد دانشجویان واینترنها در امد هرساله بعنوان گروه برتر آموزشی از سوی دانش آموختگان انتخاب ومورد تقدیر قرار میگرفت.

پزشکان دیگری چون دکتر کامیار مصطفوی زاده  و دکتر نیز برای گذراندن تعهدات به گروه آمده اند .در سال 1379 دکتر منصوره مومن هروی ودر سال 1382 دکتر رزاقی  ودر سال 1384 خانم دکتر زهرا سلیمانی به گروه پیوستند .در سال 1384 با انتقال یافتن دکتر خلیفه سلطانی موقتا دکتر رزاقی و پس از مدتی رسما دکتر مومن هروی مدیریت گروه را بعهده گرفتند از سال 1395 نیز آقای دکتر حسن افضلی مدیر گروه می باشند

از سال 1389 گروه موفق به پذیرش دستیار شد. وتاکنون چند دوره  دانش آموخته  داشته است .

 

افتخارات گروه عفونی

 • گروه اموزشی نمونه در سال95
 • کسب تقدیر نامه وانتخاب گروه نمونه آموزشی توسط دانش آموختگان دوره های مختلف پزشکی
 • کسب رتبه ها ی برتردر آزمون بورد توسط دستیاران در سال 95 و 96و97
 • کسب رتبه  اول کشوری فرایند آموزشی برتر در جشنواره شهید مطهری: (دکتر منصوره مومن هروی)
 • کسب رتبه دوم  پژوهشی در پانزدهیمن جشنواره قرانی کشوری:دکتر علیرضا شریف-دکتر منصوره مومن هروی
 • کسب رتبه اول در بخش شفاهی پانزدهمین جشنواره قرانی دانشگاهی: دکتر منصوره مومن هروی
 • کسب رتبه دو بخش شفاهی اساتید  بیست ودومین جشنواره قرانی دانشگاهی: دکتر منصوره مومن هروی
 • پژوهشگر برتر:دکتر منصوره مومن هروی- دکتر حسن افضلی- دکتر علیرضا شریف
 • مولف برتر سال93 (دکتر منصوره مومن هروی)
 • استاد  نمونه : دکتر رزاقی- دکتر علیرضا شریف- دکتر منصوره مومن هروی- دکتر حسن افضلی
 • پزشک نمونه شهرستان : کلیه اعضا
 •   پزشک نمونه کشوری: دکتر حسن افضلی- دکتر علیرضا شریف

 

 

پیشکسوتان گروه عفونی دانشگاه

دکتر سید احمد خلیفه سلطانی

         

دکتر محمود خانبان پور


دانش آموختگان رشته تخصصی بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر