رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:12:42 AM 1399 / 10 / 29
 

  
مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

   اسلایدهای اموزشی

    جزوات آموزشی   

Wound Care

Lumbar puncture

آموزش بیمار

گرداوری اطلاعات

نسخه نویسی

ارتباط پزشک و بیمار

پرونده پزشکی

احیای قلبی ریوی

علائم حیاتی

بخیه زدن

تزریقات

نحوه خون گیری

IV LINE

ABG

 


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر