رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:38:38 AM 1397 / 04 / 30
 

  
مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                                    

     جزوات اموزشی

بخیه زدن

تزریقات

نحوه خون گیری

IV LINE

ABG 

   اسلایدهای اموزشی

 Wound Care

Lumbar puncture

آموزش بیمار

گرداوری اطلاعات

نسخه نویسی

ارتباط پزشک و بیمار

پرونده پزشکی

احیای قلبی ریوی

علائم حیاتی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر