رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:37:19 PM 1398 / 06 / 29
 
   
 

 

 

معرفی دانشکده پزشکی

 
 


اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاههمایش ها و اطلاعیه ها

 
سرپرست دانشکده پزشکی به جمعی از دستیاران رشته های بالینی دانشکده به مناسبت قبولی در آزمون دانش نامه تخصصی تبریک گفت...

--1398 / 06 / 27  -15:16 تعداد مشاهدات :72

نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیر آموزشی دانشکده پزشکی در خصوص چگونگی ارائه دوره کارورزی دانشجویان خارجی، روز سه شنبه 98/6/26 در دفتر مدیر آموزشی این دانشکده برگزار شد...

--1398 / 06 / 27  -15:5 تعداد مشاهدات :33

معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی به جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده به مناسبت قبولی در آزمون PHD وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک گفت...

--1398 / 06 / 27  -15:2 تعداد مشاهدات :56

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاونت پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 27/06/98 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1398 / 06 / 27  -13:47 تعداد مشاهدات :34

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی با حضور رئیس دانشگاه، ارزیابان وزارت بهداشت، رییس و مدیران دانشکده پزشکی روز شنبه 23/6/98 آغاز شد...

--1398 / 06 / 25  -8:48 تعداد مشاهدات :87

نشست اعضای هئیت علمی با تیم ارزیاب دوره پزشکی عمومی...

--1398 / 06 / 20  -15:10 تعداد مشاهدات :134

نشست دانشجویان با تیم ارزیاب دوره پزشکی عمومی...

--1398 / 06 / 20  -15:9 تعداد مشاهدات :146

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 13/6/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1398 / 06 / 13  -12:5 تعداد مشاهدات :140

جلسه تدوین و تصویب رسالت و اهداف دانشکده پزشکی با حضوررییس سازمان نظام پزشکی، سرپرست معاونین و مدیران دانشکده، سرپرست و معاونین بیمارستان های آموزشی بهشتی، متینی، کارگر نژاد و جمعی از نمایندگان دانشجویی روز دوشنبه مورخ 98/6/11 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

--1398 / 06 / 13  -12:4 تعداد مشاهدات :99

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست این دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/06/06 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1398 / 06 / 06  -12:37 تعداد مشاهدات :145

 
دفاع پایان نامه دکتر میلاد به نژاد

--1398 / 06 / 26  -10:40 تعداد مشاهدات :38

دفاع پایان نامه دکترعلیرضا قنادیان

--1398 / 06 / 20  -16:44 تعداد مشاهدات :75

دفاع از پایان نامه خانم شیدا شیروانی...

--1398 / 04 / 23  -10:39 تعداد مشاهدات :131

دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا نمازی زاده...

--1398 / 04 / 03  -10:52 تعداد مشاهدات :174

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه مشهدی نیاسر...

--1398 / 04 / 02  -7:33 تعداد مشاهدات :112

دفاع از پایان نامه آقای دکتر امید اطرشی...

--1398 / 03 / 28  -9:36 تعداد مشاهدات :148

دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا دهقانی...

--1398 / 03 / 27  -12:49 تعداد مشاهدات :140

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد حاج مراد‌ی...

--1398 / 03 / 20  -12:3 تعداد مشاهدات :207

دفاع از پایان نامه آقای دکتر داود دادخواه...

--1398 / 03 / 05  -14:43 تعداد مشاهدات :183

دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا معتمدزاده...

--1398 / 03 / 04  -13:5 تعداد مشاهدات :147

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
دستیاران دوره های 4 ساله لازم است قبل از آزمون ارتقا 2 به3 و دستیاران دوره های3 ساله قبل از آزمون ارتقا 1 به 2 پروپوزال پایان نامه خود را در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مصوب نمایند..

--1398 / 06 / 27  -13:52 تعداد مشاهدات :13

دانشجویانی که اسفند 98 آزمون پیش کارورزی دارند لازم است قبل از این تاریخ پروپوزال پایان نامه خود را در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی تصویب نمایند..

--1398 / 06 / 27  -13:49 تعداد مشاهدات :17

سیزدهمین کارگاه دوروزه ارتقاء توانمندی CPR برگزار می شود....

--1398 / 06 / 12  -12:54 تعداد مشاهدات :30

کارگاه های مهارت بالینی جهت کارورزان پزشکی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

--1398 / 05 / 30  -14:52 تعداد مشاهدات :53

همایش «بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز» با دبیری علمی دکتر محمد رضاپور برگزار می‌شود...

--1398 / 05 / 26  -14:35 تعداد مشاهدات :40

شیوه نامة پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-1397

--1398 / 05 / 26  -14:29 تعداد مشاهدات :46

برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش ...

--1398 / 05 / 26  -13:29 تعداد مشاهدات :36


--1398 / 05 / 09  -14:19 تعداد مشاهدات :65

طرح مطالعاتی با عنوان " شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی کلانشهر اصفهان "

--1398 / 05 / 05  -14:40 تعداد مشاهدات :54

اولویت های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 98

--1398 / 05 / 05  -14:29 تعداد مشاهدات :64