رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:12:05 AM 1396 / 01 / 05
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
پیام سرپرست دانشکده پزشکی به مناسبت بهار96

--1395 / 12 / 28  -11:13 تعداد مشاهدات :68

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان در سال 1396

--1395 / 12 / 23  -10:18 تعداد مشاهدات :71

انتصاب دکتر عباس تقوی اردکانی به سمت سرپرستی دانشکده پزشکی دانشگاه

--1395 / 12 / 23  -8:34 تعداد مشاهدات :89

چهاردهمین سمینار نخصصی علوم پایه پزشکی تحت عنوان "آمار کاربردی در پژوهش ها"روز دوشنبه مورخ 23/12/95 از طرف گروه پزشکی اجتماعی توسط آقای دکتر مجتبی صحت از ساعت 13الی 14در سالن کنفرانس طبیب دانشکده برگزار می شود

--1395 / 12 / 22  -8:31 تعداد مشاهدات :55


--1395 / 12 / 21  -9:32 تعداد مشاهدات :83

کارگاه آشنایی با سیستم وب کنفرانس

--1395 / 12 / 21  -8:14 تعداد مشاهدات :53

کارگاه ارتقاء توانمندی CPRویژه کارورزان پزشکی ،در تاریخ 23 و 24 اسفند ماه جاری در مرکز مهارتهای بالینی برگزار میگردد

--1395 / 12 / 19  -10:6 تعداد مشاهدات :77

آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

--1395 / 12 / 17  -8:15 تعداد مشاهدات :172


--1395 / 12 / 15  -14:5 تعداد مشاهدات :71


--1395 / 12 / 09  -8:25 تعداد مشاهدات :215

 
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمیه پولاد چنگ رزیدنت محترم رادیولوژی

--1395 / 12 / 21  -9:49 تعداد مشاهدات :66

دفاع از پایان نامه خانم دکترساره شهرامی فر

--1395 / 12 / 17  -9:36 تعداد مشاهدات :80

دفاع از پایان نامه خانم دکترخدیجه طباطبایی لطفی

--1395 / 12 / 17  -9:28 تعداد مشاهدات :55

دفاع از پایان نامه خانم دکترنیلوفر سادات خادمی

--1395 / 12 / 17  -9:17 تعداد مشاهدات :67

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فضه رضوی

--1395 / 12 / 16  -9:39 تعداد مشاهدات :70

دفاع از پایان نامه خانم پریسا محمدی

--1395 / 11 / 30  -8:17 تعداد مشاهدات :122

دفاع از پایان نامه خانم سمیه بهبود

--1395 / 11 / 24  -8:59 تعداد مشاهدات :132

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم فخری

--1395 / 11 / 23  -12:45 تعداد مشاهدات :142

دفاع از پایان نامه خانم فرانهافشار ابراهیمی رزیدنت محترم زنان

--1395 / 11 / 18  -13:4 تعداد مشاهدات :124

دفاع از پایان نامه خانم طیبه بیدج

--1395 / 11 / 09  -10:6 تعداد مشاهدات :146

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: