رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:26:42 AM 1401 / 07 / 09
 
   
 

 

   
 


اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاههمایش ها و اطلاعیه ها

 
کارگاه CPR ویژه کارورزان جدید الورود روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 توسط مرکز مهارتهای بالینی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان بهشتی در مرکز مهارت بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید...

--1401 / 06 / 30  -14:52 تعداد مشاهدات :103

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1401/6/30 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 30  -14:50 تعداد مشاهدات :36

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 1401/6/29 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 30  -14:48 تعداد مشاهدات :36

دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان در آزمونPHD وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خوش درخشیدند...

--1401 / 06 / 28  -12:16 تعداد مشاهدات :105

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1401/6/23 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 23  -13:2 تعداد مشاهدات :55

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 1401/6/15 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 23  -12:55 تعداد مشاهدات :40

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1401/6/16 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 23  -12:44 تعداد مشاهدات :28

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده، معاونین و مدیران دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزشی، روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 در سالن یلدای ساختمان فرقانی برگزار شد...

--1401 / 06 / 14  -13:27 تعداد مشاهدات :121

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی علوم پایه، معاون آموزشی علوم بالینی، معاون پزشکی عمومی، معاون اجرایی، معاون پزوهشی، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی، مدیر مرکز مهارتهای بالینی و مدیر امور هیئت علمی دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 1401/6/15 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

--1401 / 06 / 14  -13:11 تعداد مشاهدات :29

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 1401/6/8 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1401 / 06 / 14  -13:1 تعداد مشاهدات :75

 
دفاع پایان نامه هادی صادقی...

--1398 / 12 / 03  -14:39 تعداد مشاهدات :1586

دفاع از پایان نامه خانم زهره کریمی طاهری...

--1398 / 11 / 05  -12:20 تعداد مشاهدات :1498

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه حافظی پور...

--1398 / 10 / 30  -12:3 تعداد مشاهدات :1658

دفاع از پایان نامه دکتر محمدرضا بهرامی ...

--1398 / 10 / 29  -14:59 تعداد مشاهدات :1727

دفاع از پایان نامه آقای مجید دستورانی...

--1398 / 10 / 21  -10:36 تعداد مشاهدات :1484

دفاع از پایان نامه دکتر ژاله حسینی...

--1398 / 10 / 18  -15:42 تعداد مشاهدات :1357

دفاع از پایان نامه خانم یگانه کریمی...

--1398 / 10 / 18  -13:17 تعداد مشاهدات :1338

دفاع پایان نامه دکتر مهشید بیات...

--1398 / 09 / 23  -13:33 تعداد مشاهدات :1824

دفاع پایان نامه دکتر نوشین زمانی..

--1398 / 09 / 23  -13:24 تعداد مشاهدات :1614

دفاع پایان نامه دکتر نازنین عرب زاده جعفری

--1398 / 09 / 20  -11:26 تعداد مشاهدات :1564

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
یست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری و پنجمین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی

--1401 / 07 / 02  -13:30 تعداد مشاهدات :18

اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص جذب تعدادی سرباز مردم یار...

--1401 / 07 / 02  -10:58 تعداد مشاهدات :16

طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402 - 1401...

--1401 / 05 / 22  -8:22 تعداد مشاهدات :61

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون علوم پایه پزشکی روز پنج شنبه مورخ 1401/6/3 ساعت 9 صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد...

--1401 / 05 / 12  -13:39 تعداد مشاهدات :73

ششمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ویژه دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار می شود...

--1401 / 04 / 14  -14:2 تعداد مشاهدات :94

فراخوان کشوری ارایه پروپوزال پایان نامه در سه دقیقه....

--1401 / 03 / 31  -10:37 تعداد مشاهدات :102

طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402 - 1401

--1401 / 03 / 31  -10:16 تعداد مشاهدات :91

فراخوان شرکت در مسابقه کتابخوانی از کتاب راز پروانه و انگشتر...

--1401 / 03 / 24  -13:39 تعداد مشاهدات :104


--1401 / 03 / 24  -12:54 تعداد مشاهدات :178

کارگاه های مهارت بالینی ویژه کارآموزان در مرکز مهارت های بالینی برگزار می گردد ...

--1401 / 03 / 08  -15:33 تعداد مشاهدات :98