رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:54:34 PM 1393 / 05 / 02
 
   
 

 

  سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
پذیرش دانشجوی انتقال و مهمان برای سال تحصیلی 94/93در دانشگاه علوم پزشکی ایران فقط ازطریق

--1393 / 05 / 01  -9:28 تعداد مشاهدات :57

ارتقاء رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

--1393 / 04 / 29  -9:57 تعداد مشاهدات :178

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند

--1393 / 04 / 25  -8:32 تعداد مشاهدات :64

هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی وزارت بهداشت از واحدهای تحت پوشش دانشگاه بازدید بعمل آورد

--1393 / 04 / 21  -7:51 تعداد مشاهدات :60

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت اسکان همکاران در تابستان

--1393 / 04 / 18  -10:35 تعداد مشاهدات :103

برگزاری نشست عمومی کارکنان آموزشی با حضور سرپرستان , معاونین ومدیران آموزشی دانشکده ها

--1393 / 04 / 10  -12:45 تعداد مشاهدات :97

اعطای وام مسکن

--1393 / 04 / 08  -8:54 تعداد مشاهدات :180

دانشجویان متقاضی انتقال دائم توام با تغییر رشته

--1393 / 04 / 08  -8:44 تعداد مشاهدات :213

سی و سومین آزمون گواهینامه تخصصی و ارتقاء دستیاران روز پنجشنبه مورخ 5/4/93

--1393 / 04 / 07  -11:17 تعداد مشاهدات :112

قابل توجه کلیه کارکنان محترم دانشکده پزشکی

--1393 / 04 / 02  -9:55 تعداد مشاهدات :132

 
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد پهلوانی

--1393 / 04 / 08  -12:24 تعداد مشاهدات :94

دفاع از پایان نامه خانم دکتر عاصفه فرخ زاد دستیار محترم گروه عفونی

--1393 / 04 / 08  -8:7 تعداد مشاهدات :58

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه کمالی

--1393 / 04 / 04  -11:1 تعداد مشاهدات :73

دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا معتمدی

--1393 / 04 / 04  -10:55 تعداد مشاهدات :70

دفاع از پایان نامه آقای دکتر پدرام صداقت

--1393 / 04 / 04  -8:32 تعداد مشاهدات :62

دفاع از پایان نامه خانم دکتر منصوره خدایاری نایینی

--1393 / 04 / 04  -8:26 تعداد مشاهدات :52

دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسرین سنایی نسب

--1393 / 04 / 02  -9:11 تعداد مشاهدات :51

دفاع از پایان نامه خانم آانا امیری

--1393 / 04 / 02  -8:54 تعداد مشاهدات :70

دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا رضازاده

--1393 / 03 / 27  -11:20 تعداد مشاهدات :75

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم توسلی

--1393 / 03 / 26  -8:0 تعداد مشاهدات :76

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر