رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:32:38 AM 1395 / 08 / 02
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
معاینه و رادیوگرافی دندان

--1395 / 07 / 29  -11:50 تعداد مشاهدات :79

درخشش دستیاران عفونی در بین 10 درصد اول پذیرفته شدگان بورد تخصصی عفونی سال 95

--1395 / 07 / 27  -10:20 تعداد مشاهدات :122

کارگاه مهارت های زنان وزایمان

--1395 / 07 / 25  -11:56 تعداد مشاهدات :83


--1395 / 07 / 19  -10:20 تعداد مشاهدات :95

پذیرش فارغ التحصیلان دوره عمومی پزشکی را در دوره دستیاری سال 1395

--1395 / 07 / 17  -9:8 تعداد مشاهدات :327

موفقیت دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد

--1395 / 07 / 17  -9:1 تعداد مشاهدات :168

ارزشیابی از رشته های داخلی، روانپزشکی، عفونی، رادیولوژی، پاتولوژی و بیماریهای مغز و اعصاب توسط هیئت ارزشیاب وزارت بهداشت در تاریخ 15/7/95صورت گرفت

--1395 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :107

ششمین سمینار نخصصی علوم پایه پزشکی تحت عنوان : Peptides AntiMicrobial در روز دوشنبه مورخ 12/5/95 از طرف گروه میکروب شناسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید

--1395 / 07 / 14  -13:19 تعداد مشاهدات :71

کارگاه مهارتهای بالینی ویژه دستیاران جدید الورود چهارشنبه مورخ 7/7/95 با حضور 26 نفر از دستیاران در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید

--1395 / 07 / 10  -10:5 تعداد مشاهدات :121

آئین جشن روپوش سفید و آغاز دوره بالینی 50 نفر از دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 1391 دانشکده پزشکی دانشگاه در سالن ابوعلی سینا این دانشکده برگزار شد.

--1395 / 07 / 07  -12:10 تعداد مشاهدات :262

 
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

--1395 / 06 / 23  -8:9 تعداد مشاهدات :157

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

--1395 / 05 / 16  -9:53 تعداد مشاهدات :320

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

--1395 / 05 / 04  -12:47 تعداد مشاهدات :269

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

--1395 / 04 / 12  -13:23 تعداد مشاهدات :375

دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

--1395 / 04 / 12  -13:15 تعداد مشاهدات :307

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:29 تعداد مشاهدات :333

دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

--1395 / 04 / 06  -12:21 تعداد مشاهدات :324

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:8 تعداد مشاهدات :319

دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

--1395 / 04 / 06  -12:2 تعداد مشاهدات :281

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 27  -9:43 تعداد مشاهدات :305

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: