رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:58:36 AM 1395 / 02 / 11
 
   
 

 

 

   سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

کنگره دانشجویی

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

--1395 / 02 / 08  -12:27 تعداد مشاهدات :58

منابع آزمون پیش کارورزی 95

--1395 / 02 / 07  -10:14 تعداد مشاهدات :45

ارائه واحدهای دوره علوم پایه

--1395 / 02 / 07  -8:19 تعداد مشاهدات :47

ابقا مدیران محترم گروههای آموزشی تغذیه و نورولوژی

--1395 / 01 / 30  -11:59 تعداد مشاهدات :93

نشست سرپرست محترم دانشکده پزشکی با دستیاران گروه بیهوشی

--1395 / 01 / 25  -10:57 تعداد مشاهدات :103

بازدید گروه ارزیاب از گروه ارتوپدی

--1395 / 01 / 25  -10:52 تعداد مشاهدات :93

دسترسی آسان به مجله New england journal of medicines

--1395 / 01 / 24  -13:38 تعداد مشاهدات :51

دسترسی آزمایشی به مجله " New England Journal of Medicine"

--1395 / 01 / 22  -8:21 تعداد مشاهدات :62

آئین نامه آزمون مهارتهای بالینی

--1395 / 01 / 21  -9:10 تعداد مشاهدات :155

سمینار علمی علوم پایه پزشکی

--1395 / 01 / 19  -12:27 تعداد مشاهدات :93

 
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی خاسکی

--1395 / 02 / 07  -11:51 تعداد مشاهدات :32

دفاع از پایان نامه اقای دکتر حسین واصف پور رزیدنت محترم عفونی

--1395 / 02 / 07  -8:24 تعداد مشاهدات :20

دفاع از پایان نامه آقای دکتر ساسان سعید فر

--1395 / 02 / 05  -8:26 تعداد مشاهدات :61

دفاع از پایان نامه آقای دکتر فرامرز مرزبان رزیدنت محترم جراحی عمومی

--1395 / 02 / 05  -8:18 تعداد مشاهدات :49

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرسده سپهرنیا

--1395 / 01 / 30  -10:52 تعداد مشاهدات :76

دفاع از پایان نامه خانم لیلا سلیمانی مورچه خورتی

--1395 / 01 / 24  -9:19 تعداد مشاهدات :79

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه زمانی فرد

--1395 / 01 / 24  -9:10 تعداد مشاهدات :86

دفاع از پایان نامه خانم سارا نعمتی پور

--1394 / 12 / 20  -9:3 تعداد مشاهدات :156

دفاع از پایان نامه خانم الهه ابوطالبی

--1394 / 12 / 20  -8:58 تعداد مشاهدات :130

دفاع از پایان نامه آقای دکتر منصور آگاهی رزیدنت محترم روانپزشکی

--1394 / 12 / 20  -8:46 تعداد مشاهدات :140

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر