رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:35:22 AM 1395 / 12 / 07
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
انتخاب شایسته دکتر ذات اله عاصمی به عنوان پژوهشگر برترو.....

--1395 / 12 / 05  -12:51 تعداد مشاهدات :42

ارتقا از استادیاری به دانشیاری

--1395 / 12 / 04  -8:24 تعداد مشاهدات :104

پیگیری معافیت تحصیلی

--1395 / 12 / 01  -13:7 تعداد مشاهدات :59

بیمه تکمیلی در سال1396

--1395 / 11 / 30  -10:32 تعداد مشاهدات :62

معافیت تحصیلی

--1395 / 11 / 28  -12:57 تعداد مشاهدات :101

تغییر تاریخ آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی

--1395 / 11 / 24  -10:52 تعداد مشاهدات :116

پنجمین آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی ، در روز پنجشنبه مورخ 21/11/95 از ساعت 30/8 تا 12 ظهر همزمان با دانشگاه های سراسر کشور در دانشکده پزشکی برگزار گردید

--1395 / 11 / 23  -12:13 تعداد مشاهدات :92

سامانه ابزاری معتبر به نام(CAQ) جهت خود ارزیابی، ویژه دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

--1395 / 11 / 23  -9:37 تعداد مشاهدات :82

سیزدهمین سمینار نخصصی علوم پایه پزشکی تحت عنوان "اخلاق در پژوهش "روز دوشنبه مورخ 25/11/95 از طرف گروه اخلاق پزشکی توسط آقای دکتر علی صابر از ساعت 13الی 14در سالن کنفرانس طبیب دانشکده برگزار می شود

--1395 / 11 / 23  -8:28 تعداد مشاهدات :40

ابقا آقای دکتر اژدر حیدری به مدت 2سال دیگربه سمت مدیر گروه فیزیولوژی

--1395 / 11 / 17  -8:21 تعداد مشاهدات :119

 
دفاع از پایان نامه خانم پریسا محمدی

--1395 / 11 / 30  -8:17 تعداد مشاهدات :27

دفاع از پایان نامه خانم سمیه بهبود

--1395 / 11 / 24  -8:59 تعداد مشاهدات :58

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم فخری

--1395 / 11 / 23  -12:45 تعداد مشاهدات :68

دفاع از پایان نامه خانم فرانهافشار ابراهیمی رزیدنت محترم زنان

--1395 / 11 / 18  -13:4 تعداد مشاهدات :58

دفاع از پایان نامه خانم طیبه بیدج

--1395 / 11 / 09  -10:6 تعداد مشاهدات :84

دفاع از پایان نامه خانم الهام شفیعی

--1395 / 11 / 06  -13:15 تعداد مشاهدات :107

دفاع از پایان نامه خانم طیبه زمانی

--1395 / 11 / 06  -11:28 تعداد مشاهدات :100

دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

--1395 / 06 / 23  -8:9 تعداد مشاهدات :500

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

--1395 / 05 / 16  -9:53 تعداد مشاهدات :654

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

--1395 / 05 / 04  -12:47 تعداد مشاهدات :563

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: