رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:10:38 PM 1393 / 12 / 13
 
   
 

 
 

  سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
کارگاه ارتقاء توانمندی ویژه کارورزان پزشکی

--1393 / 12 / 07  -10:30 تعداد مشاهدات :91

معرفی روش ماگوت تراپی برای درمان زخم

--1393 / 12 / 06  -11:5 تعداد مشاهدات :95

ارتقا علمی از استادیاری به دانشیاری

--1393 / 12 / 05  -12:42 تعداد مشاهدات :195

هرگونه تغییر کلاس یا مدرس بعد از انتخاب واحد ها یا حذف و اضافه آنها

--1393 / 12 / 05  -9:51 تعداد مشاهدات :76

تاریخ آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

--1393 / 12 / 05  -9:1 تعداد مشاهدات :130

هشتمین جلسه از سمینار ادواری روش شناسی تحقیقات کاربردی با استفاده از ژورنال کلاب

--1393 / 12 / 04  -11:11 تعداد مشاهدات :38

برنامه زمانبندی دوره آموزشی مواد مخدر و مدیریت دانش سازمانی و قلبی عروقی

--1393 / 11 / 29  -14:5 تعداد مشاهدات :178

جلسه گروه آموزشی زنان و زایمان با حضور رئیس دانشگاه روز یکشنبه مورخ 26/11/93 در بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد

--1393 / 11 / 27  -13:32 تعداد مشاهدات :97


--1393 / 11 / 12  -7:41 تعداد مشاهدات :178

آئین جشن روپوش سفید و آغاز دوره بالینی38نفر از دانشجویان ورودی مهر ماه سال 1390دانشکده پزشکی در تاریخ 7/11/1393برگزار گردید

--1393 / 11 / 09  -11:25 تعداد مشاهدات :392

 
دفاع از پایان نامه خانم نسترن افسرده

--1393 / 12 / 12  -12:18 تعداد مشاهدات :23

دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی علیزاده دستیار محترم گروه جراحی عمومی

--1393 / 12 / 12  -12:10 تعداد مشاهدات :12

دفاع از پایان نامه خانم دکترمژده بهادرزاده دستیار محترم گروه جراحی

--1393 / 12 / 10  -9:27 تعداد مشاهدات :35

دفاع از پایان نامه خانم دکتر منصوره اسلامی مغانی

--1393 / 12 / 10  -9:16 تعداد مشاهدات :41

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمید پوروالی دستیار محترم گروه جراحی عمومی

--1393 / 12 / 10  -9:11 تعداد مشاهدات :47

دفاع از پایان نامه آقای دکتر مسیح جهانبخش دستیار محترم گروه جراحی عمومی

--1393 / 12 / 10  -9:3 تعداد مشاهدات :29

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رضا اسفندیاری دستیار محترم گروه رادیولوژی

--1393 / 12 / 06  -11:19 تعداد مشاهدات :40

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم یاوری دستیار محترم گروه داخلی

--1393 / 12 / 05  -8:45 تعداد مشاهدات :53

دفاع از پایان نامه خانم نسیم علیپور

--1393 / 12 / 03  -10:56 تعداد مشاهدات :59

دفاع از پایان نامه خانم ندا اسکندری

--1393 / 11 / 29  -10:29 تعداد مشاهدات :62

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر