رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:35:14 AM 1394 / 01 / 12
 
   
 

 
 

  سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
حلول موسم خجسته بهاران و فرخنده نوروز بر شما مبارک باد

--1393 / 12 / 27  -11:20 تعداد مشاهدات :96


--1393 / 12 / 24  -11:55 تعداد مشاهدات :72

ثبت نام بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه سال 1394

--1393 / 12 / 23  -10:33 تعداد مشاهدات :112

شرایط اسکان میهمانان نوروزی در خوابگاههای دانشجویی مشهد مقدس

--1393 / 12 / 23  -8:12 تعداد مشاهدات :83

برگزاری آزمون جامع اولین دوره دانشجویان مقطع PHD

--1393 / 12 / 21  -10:6 تعداد مشاهدات :93

ارتقا علمی از استادیاری به دانشیاری

--1393 / 12 / 19  -10:13 تعداد مشاهدات :262

کارگاه ارتقاء توانمندی ویژه کارورزان پزشکی

--1393 / 12 / 07  -10:30 تعداد مشاهدات :191

معرفی روش ماگوت تراپی برای درمان زخم

--1393 / 12 / 06  -11:5 تعداد مشاهدات :169

ارتقا علمی از استادیاری به دانشیاری

--1393 / 12 / 05  -12:42 تعداد مشاهدات :381

هرگونه تغییر کلاس یا مدرس بعد از انتخاب واحد ها یا حذف و اضافه آنها

--1393 / 12 / 05  -9:51 تعداد مشاهدات :145

 
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرجس سادات کدخدایی

--1393 / 12 / 24  -11:22 تعداد مشاهدات :73

دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن نیکزاد

--1393 / 12 / 24  -11:14 تعداد مشاهدات :106

دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسیم ولی زاده دستیار محترم گروه بیهوشی

--1393 / 12 / 21  -10:21 تعداد مشاهدات :73

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیده کوثر حسینی المدنی دستیار محترم گروه زنان و زایمان

--1393 / 12 / 21  -10:12 تعداد مشاهدات :62

دفاع از پایان نامه آقای ابوطالب تمتاجی

--1393 / 12 / 19  -9:56 تعداد مشاهدات :73

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مژده بهادر زاده دستیار محترم گروه جراحی عمومی

--1393 / 12 / 17  -9:56 تعداد مشاهدات :83

دفاع از پایان نامه آقای دکتر شهاب باقرزاده شهیدی دستیار محترم گروه روانپزشکی

--1393 / 12 / 17  -9:45 تعداد مشاهدات :65

دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام حریری دستیار محترم گروه داخلی

--1393 / 12 / 14  -10:54 تعداد مشاهدات :90

دفاع از پایان نامه خانم دکتر گلبهاره صرامی دستیار محترم گروه کودکان

--1393 / 12 / 14  -10:43 تعداد مشاهدات :81

دفاع از پایان نامه خانم نسترن افسرده

--1393 / 12 / 12  -12:18 تعداد مشاهدات :87

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر