رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:19:04 PM 1400 / 05 / 11
 
   
 

 

 

 

معرفی دانشکده پزشکی

 
 


اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاههمایش ها و اطلاعیه ها

 
وبینار" آشنایی با منتورینگ" روز سه شنبه مورخ 1400/5/5 توسط کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد...

--1400 / 05 / 09  -14:21 تعداد مشاهدات :18

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/5/6 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1400 / 05 / 09  -14:21 تعداد مشاهدات :4

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اجرایی، معاون پژوهشی دانشکده روز یک شنبه مورخ 27/4/1400 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

--1400 / 05 / 09  -14:19 تعداد مشاهدات :15

23/4/1400

--1400 / 05 / 09  -14:18 تعداد مشاهدات :4

نشست رییس دانشگاه با گروههای آموزشی علوم پایه دانشگاه با حضور روسا ومعاونین دانشکده پزشکی و جمعی ازمدیران گروههای آموزشی دانشگاه در روز چهارشنبه 1400/4/9 در سالن قریب دانشگاه برگزار شد...

--1400 / 04 / 29  -11:14 تعداد مشاهدات :115

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/4/16 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1400 / 04 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :96

نشست معاون اجرایی و مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با رییس موسسه معاهد الآفاق لبنان در روز شنبه مورخ 1400/04/12 در دفتر رئیس دانشکده پزشکی برگزار گردید. ..

--1400 / 04 / 16  -11:19 تعداد مشاهدات :111

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 2/4/1400 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1400 / 04 / 16  -10:20 تعداد مشاهدات :70

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اجرایی، معاون پژوهشی، معاون آموزشی مجتمع آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز سه شنبه مورخ 25/3/1400 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

--1400 / 03 / 26  -19:55 تعداد مشاهدات :148

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 26/3/1400 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

--1400 / 03 / 26  -19:54 تعداد مشاهدات :107

 
دفاع پایان نامه هادی صادقی...

--1398 / 12 / 03  -14:39 تعداد مشاهدات :682

دفاع از پایان نامه خانم زهره کریمی طاهری...

--1398 / 11 / 05  -12:20 تعداد مشاهدات :640

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه حافظی پور...

--1398 / 10 / 30  -12:3 تعداد مشاهدات :642

دفاع از پایان نامه دکتر محمدرضا بهرامی ...

--1398 / 10 / 29  -14:59 تعداد مشاهدات :835

دفاع از پایان نامه آقای مجید دستورانی...

--1398 / 10 / 21  -10:36 تعداد مشاهدات :617

دفاع از پایان نامه دکتر ژاله حسینی...

--1398 / 10 / 18  -15:42 تعداد مشاهدات :619

دفاع از پایان نامه خانم یگانه کریمی...

--1398 / 10 / 18  -13:17 تعداد مشاهدات :595

دفاع پایان نامه دکتر مهشید بیات...

--1398 / 09 / 23  -13:33 تعداد مشاهدات :907

دفاع پایان نامه دکتر نوشین زمانی..

--1398 / 09 / 23  -13:24 تعداد مشاهدات :821

دفاع پایان نامه دکتر نازنین عرب زاده جعفری

--1398 / 09 / 20  -11:26 تعداد مشاهدات :866

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1400 / 04 / 22  -9:13 تعداد مشاهدات :43

ارائه ترم تابستانی سال تحصیلی 1400-1399 به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی یزد

--1400 / 04 / 13  -12:13 تعداد مشاهدات :56

ارائه ترم تابستانی سال تحصیلی 1400-1399 به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

--1400 / 04 / 09  -15:42 تعداد مشاهدات :62

الزام دانشجویان به ویزاری تحصیلی و گذر نامه تا پایان مرداد ماه...

--1400 / 04 / 02  -14:57 تعداد مشاهدات :76

آخرین مهلت ثبت پروپوزال پایان نامه در سامانه پژوهان...

--1400 / 04 / 01  -14:13 تعداد مشاهدات :93

پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1401-1400

--1400 / 03 / 19  -12:8 تعداد مشاهدات :83

برنامه کارگاههای پژوهشی پزشکی...

--1400 / 03 / 19  -10:29 تعداد مشاهدات :89

اطلاعیه آزمون علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد ماه...

--1400 / 03 / 12  -14:7 تعداد مشاهدات :109


--1400 / 03 / 10  -13:36 تعداد مشاهدات :89

دوره آموزش قرائت و فنون قرآن کریم...

--1400 / 03 / 10  -13:17 تعداد مشاهدات :82