رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:22:01 AM 1395 / 09 / 20
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
موفقیت خانم نعیمه داوودی دانشجو رشته پزشکی در کسب رتبه سوم رشته حفظ 10جزء قرآن کریم در سی و یکمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

--1395 / 09 / 17  -10:49 تعداد مشاهدات :28

انعقاد قرارداد با بیمه دی

--1395 / 09 / 13  -10:46 تعداد مشاهدات :55


--1395 / 09 / 13  -8:42 تعداد مشاهدات :121

سامانه های ثبت درخواست انتقال و مهمانی

--1395 / 09 / 02  -9:13 تعداد مشاهدات :182

میهمانی نوبت دوم سال 1395

--1395 / 08 / 26  -13:4 تعداد مشاهدات :162

موفقیت آقای حمیدرضا شجاعی فر دانشجو رشته پزشکی در کسب رتبه برتر فیلم نامه نویسی در سی و یکمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

--1395 / 08 / 24  -11:22 تعداد مشاهدات :135


--1395 / 08 / 22  -8:0 تعداد مشاهدات :190


--1395 / 08 / 17  -10:24 تعداد مشاهدات :178

قابل توجه دانشجویان پزشکی و تغذیه

--1395 / 08 / 13  -10:16 تعداد مشاهدات :171


--1395 / 08 / 11  -9:16 تعداد مشاهدات :132

 
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

--1395 / 06 / 23  -8:9 تعداد مشاهدات :305

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

--1395 / 05 / 16  -9:53 تعداد مشاهدات :454

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

--1395 / 05 / 04  -12:47 تعداد مشاهدات :385

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

--1395 / 04 / 12  -13:23 تعداد مشاهدات :506

دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

--1395 / 04 / 12  -13:15 تعداد مشاهدات :428

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:29 تعداد مشاهدات :455

دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

--1395 / 04 / 06  -12:21 تعداد مشاهدات :443

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:8 تعداد مشاهدات :439

دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

--1395 / 04 / 06  -12:2 تعداد مشاهدات :391

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 27  -9:43 تعداد مشاهدات :409

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: