رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:46:35 AM 1395 / 07 / 09
 
   
     

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
آئین جشن روپوش سفید و آغاز دوره بالینی 50 نفر از دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 1391 دانشکده پزشکی دانشگاه در سالن ابوعلی سینا این دانشکده برگزار شد.

--1395 / 07 / 07  -12:10 تعداد مشاهدات :79


--1395 / 07 / 04  -13:19 تعداد مشاهدات :327


--1395 / 07 / 01  -12:23 تعداد مشاهدات :181

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره دستیاری

--1395 / 07 / 01  -12:14 تعداد مشاهدات :130

ارتقا رتبه علمی

--1395 / 06 / 25  -9:2 تعداد مشاهدات :437

هفتمین کارگاه ارتقا توانمندی CPR کارورزان پزشکی

--1395 / 06 / 23  -11:28 تعداد مشاهدات :139

آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

--1395 / 06 / 10  -11:34 تعداد مشاهدات :324

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه جشنواره مسابقات فرهنگی را برگزار می نماید

--1395 / 06 / 07  -12:56 تعداد مشاهدات :159

شرکت در نهمین جشنواره ملی حرکت

--1395 / 06 / 03  -12:7 تعداد مشاهدات :124


--1395 / 06 / 01  -13:20 تعداد مشاهدات :255

 
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

--1395 / 06 / 23  -8:9 تعداد مشاهدات :81

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

--1395 / 05 / 16  -9:53 تعداد مشاهدات :239

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

--1395 / 05 / 04  -12:47 تعداد مشاهدات :216

دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

--1395 / 04 / 12  -13:23 تعداد مشاهدات :311

دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

--1395 / 04 / 12  -13:15 تعداد مشاهدات :253

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:29 تعداد مشاهدات :274

دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

--1395 / 04 / 06  -12:21 تعداد مشاهدات :264

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:8 تعداد مشاهدات :263

دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

--1395 / 04 / 06  -12:2 تعداد مشاهدات :236

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 27  -9:43 تعداد مشاهدات :258

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: