رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:41:25 PM 1394 / 09 / 04
 
   
 

 

 

 
  سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

 

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
آزمون صلاحیت بالینی

--1394 / 09 / 02  -11:23 تعداد مشاهدات :44

انجمن های علمی دانشجویی

--1394 / 09 / 01  -10:39 تعداد مشاهدات :49

بیمه حوادث دانشجویی و قرارداد با بیمه دی

--1394 / 08 / 30  -8:10 تعداد مشاهدات :44

آزمون ارزیابی مهارتهای بالینی

--1394 / 08 / 27  -10:34 تعداد مشاهدات :93

ارتقای علمی از دانشیاری به استادی

--1394 / 08 / 27  -8:34 تعداد مشاهدات :156

ارائه گواهی موفقیت آزمون صلاحیت بالینی شرط ثبت نام در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال 95 می باشد

--1394 / 08 / 27  -8:27 تعداد مشاهدات :54

قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال استان فارس

--1394 / 08 / 21  -8:58 تعداد مشاهدات :75

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی

--1394 / 08 / 19  -9:48 تعداد مشاهدات :112

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال

--1394 / 08 / 19  -9:41 تعداد مشاهدات :111

لیست منابع آزمون های ارتقا – گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 95

--1394 / 08 / 17  -8:25 تعداد مشاهدات :86

 
دفاع از پایان نامه خانم مهسا هادیزاده

--1394 / 08 / 28  -9:48 تعداد مشاهدات :44

دفاع از ژایان نامه خانم دکتر محدثه کفاشی

--1394 / 08 / 25  -12:38 تعداد مشاهدات :60

دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره مهری

--1394 / 08 / 25  -12:25 تعداد مشاهدات :69

دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی قدیریان ابرقویی

--1394 / 08 / 17  -8:32 تعداد مشاهدات :132

دفاع از پایان نامه خانم مریم السادات میر احسنی

--1394 / 08 / 13  -9:5 تعداد مشاهدات :67

دفاع از پایان نامه آقای سیف اله کاکاوند

--1394 / 08 / 05  -9:24 تعداد مشاهدات :88

دفاع از پایان نامه خانم مرضیه رضایی

--1394 / 08 / 04  -9:32 تعداد مشاهدات :93

دفاع از پایان نامه خانم دکتر صدیقه باطنی

--1394 / 08 / 04  -9:22 تعداد مشاهدات :104

دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا ناصری

--1394 / 07 / 30  -13:15 تعداد مشاهدات :92

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سینا آزادیخواه

--1394 / 07 / 26  -8:36 تعداد مشاهدات :125

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر