رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:27:17 PM 1395 / 04 / 11
 
   
 

 

 
   سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

 


کنگره دانشجویی

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
آزمون صلاحیت بالینی

--1395 / 04 / 06  -14:0 تعداد مشاهدات :81

ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

--1395 / 04 / 06  -10:15 تعداد مشاهدات :75

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاه شهید بهشتی

--1395 / 04 / 01  -13:33 تعداد مشاهدات :139

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاه یزد

--1395 / 03 / 27  -10:5 تعداد مشاهدات :141

سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

--1395 / 03 / 27  -9:34 تعداد مشاهدات :195

ارتقا ار رتبه استادیاری به دانشیاری

--1395 / 03 / 26  -10:9 تعداد مشاهدات :292


--1395 / 03 / 25  -10:43 تعداد مشاهدات :170

ابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی وتغییر رشته در نیمسال اول96/95

--1395 / 03 / 23  -9:17 تعداد مشاهدات :126

پنجمین سمینار تخصصی

--1395 / 03 / 23  -8:52 تعداد مشاهدات :69

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاههای گیلان و همدان

--1395 / 03 / 20  -10:13 تعداد مشاهدات :89

 
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:29 تعداد مشاهدات :39

دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

--1395 / 04 / 06  -12:21 تعداد مشاهدات :30

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:8 تعداد مشاهدات :37

دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

--1395 / 04 / 06  -12:2 تعداد مشاهدات :32

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 27  -9:43 تعداد مشاهدات :60

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان شفیعی راد رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 19  -8:34 تعداد مشاهدات :75

دفاع از پایان نامه اقای دکتر امیرحسین منتظررزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 19  -8:26 تعداد مشاهدات :74

دفاع از پایان نامه خانم پریسا گلریز خاتمی

--1395 / 03 / 18  -8:59 تعداد مشاهدات :90

دفاع از پایان نامه آقای دکتر اصغر قیطاسی رزیدنت محترم کودکان

--1395 / 03 / 08  -9:55 تعداد مشاهدات :112

دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا باغشاهی

--1395 / 03 / 05  -13:43 تعداد مشاهدات :109

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر