رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:33:09 PM 1395 / 05 / 02
 
   
 

 

 
   سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

 


کنگره دانشجویی

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
چهارمین سمینار تخصصی

--1395 / 05 / 02  -11:4 تعداد مشاهدات :16

منابع آزمون پیش کارورزی و دستیار تخصصی

--1395 / 04 / 29  -8:50 تعداد مشاهدات :47

ثبت نام دوره آموزشی " همسران مطهر، خانواده قرآنی" با اختصاص 12 ساعت دوره آموزش عمومی ضمن خدمت

--1395 / 04 / 26  -12:54 تعداد مشاهدات :69

عدم پذیرش دانشجوی میهمان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

--1395 / 04 / 12  -8:29 تعداد مشاهدات :118

آزمون صلاحیت بالینی

--1395 / 04 / 06  -14:0 تعداد مشاهدات :197

ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

--1395 / 04 / 06  -10:15 تعداد مشاهدات :172

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاه شهید بهشتی

--1395 / 04 / 01  -13:33 تعداد مشاهدات :237

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاه یزد

--1395 / 03 / 27  -10:5 تعداد مشاهدات :203

سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

--1395 / 03 / 27  -9:34 تعداد مشاهدات :340

ارتقا ار رتبه استادیاری به دانشیاری

--1395 / 03 / 26  -10:9 تعداد مشاهدات :439

 
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

--1395 / 04 / 12  -13:23 تعداد مشاهدات :98

دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

--1395 / 04 / 12  -13:15 تعداد مشاهدات :77

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:29 تعداد مشاهدات :92

دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

--1395 / 04 / 06  -12:21 تعداد مشاهدات :84

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

--1395 / 04 / 06  -12:8 تعداد مشاهدات :89

دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

--1395 / 04 / 06  -12:2 تعداد مشاهدات :76

دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 27  -9:43 تعداد مشاهدات :96

دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان شفیعی راد رزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 19  -8:34 تعداد مشاهدات :111

دفاع از پایان نامه اقای دکتر امیرحسین منتظررزیدنت محترم بیهوشی

--1395 / 03 / 19  -8:26 تعداد مشاهدات :108

دفاع از پایان نامه خانم پریسا گلریز خاتمی

--1395 / 03 / 18  -8:59 تعداد مشاهدات :134

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: