رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:54:45 AM 1393 / 09 / 30
 
   
 

 
 

  سامانه تلفن گویا

 سامانه پیام کوتاه دانشکده پزشکی

30001423

کانون دانش آموختگان دانشگاه

   

 


 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهاخبار دانشگاه

 
دوره آموزشی قرآن کریم با محوریت جزء 29

--1393 / 09 / 25  -13:26 تعداد مشاهدات :49

سمینار ادواری روش شناسی تحقیقات کاربردی با استفاده از ژورنال کلاب با موضوع مطالعات بالینی

--1393 / 09 / 24  -10:46 تعداد مشاهدات :42

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه رفسنجان

--1393 / 09 / 24  -10:16 تعداد مشاهدات :29

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه علوم پزشکی یزد

--1393 / 09 / 24  -10:10 تعداد مشاهدات :42


--1393 / 09 / 23  -8:57 تعداد مشاهدات :30


--1393 / 09 / 23  -8:49 تعداد مشاهدات :56

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی

--1393 / 09 / 20  -13:14 تعداد مشاهدات :121

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه مشهد

--1393 / 09 / 20  -13:10 تعداد مشاهدات :48

ارتقاء رتبه علمی از دانشیاری به استادی

--1393 / 09 / 19  -10:57 تعداد مشاهدات :188

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه اصفهان

--1393 / 09 / 18  -10:56 تعداد مشاهدات :115

 
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه ایزدی

--1393 / 09 / 26  -12:39 تعداد مشاهدات :46

دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید بهروز مسعودی

--1393 / 09 / 08  -13:15 تعداد مشاهدات :151

دفاع از پایان نامه خانم دکتر پرستو کریمی

--1393 / 09 / 04  -8:28 تعداد مشاهدات :97

دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا احمدی

--1393 / 09 / 02  -9:14 تعداد مشاهدات :105

دفاع از پایان نامه آقای دکتربهزاد صادقی

--1393 / 08 / 26  -13:33 تعداد مشاهدات :116

دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا شمس

--1393 / 08 / 19  -13:37 تعداد مشاهدات :293

دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه طلاکوب

--1393 / 08 / 17  -13:28 تعداد مشاهدات :140

دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهدیه اسلامی اردکانی

--1393 / 08 / 10  -11:46 تعداد مشاهدات :138

دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد حیدری

--1393 / 08 / 05  -13:2 تعداد مشاهدات :169

دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا باطنی

--1393 / 07 / 30  -7:37 تعداد مشاهدات :161

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر